• Tobias Saying Good-Bye to his Father

  Artist:
  Bouguereau, Adolphe William. 1825-1905
  Technique:
  oil
  Dimensions:
  153x119 cm

Bouguereau, Adolphe William. 1825-1905

Tobias Saying Good-Bye to his Father

France, 1860