• Sheet 1. Obos Kuranosuke Yoshio

    Technique:
    xylograph
    Dimensions:
    34,5х23,5 cm

Sheet 1. Obos Kuranosuke Yoshio

Japan, 1847-1848